motorclub De Klassieker
Vereniging tot instandhouding van motorrijwielen van 25 jaar en ouder

De club werd in het najaar van 1982 opgericht door een aantal motorrijders van "klassiekers" (niet merkgebonden motoren van voor 1965 ). Het toenmalige Harfsense Café “De Wever” fungeerde als clubhuis. Toen dat café haar deuren sloot, moest de De Klassieker op zoek naar een nieuwe thuisbasis. Na jarenlang onderdak te hebben gevonden bij Witkamp in Laren en Buitenlust, is "De Klassieker" weer thuis in Harfsen  De club houdt elke eerste maandag van de maand bijeenkomsten bij “Rad Van Avontuur”. Daarnaast worden regelmatig ritten door de natuurrijke omgeving van Oost Nederland gereden, in het zomerseizoen zelfs elk weekend. Zesmaal per jaar wordt het clubblad "Ut Clubblad" uitgegeven.


DOELSTELLING

De vereniging heeft ten doel het beoefenen en bevorderen van de klassieke motorsport in al zijn verschijningsvormen, met uitzondering van de wedstrijdsporten. De vereniging tracht dit doel ondermeer te bereiken door:

* Het organiseren van clubavonden waar informatie ingewonnen / uitgewisseld kan worden.

* Het houden van toerritten voor klassieke motoren.

* Het organiseren van evenementen op het gebied van promoting van klassieke motoren.

* Alle wettelijk geoorloofde middelen die de vereniging verder ten dienste staan.

*MC de Klassieker kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële en/of lichamelijke schade ontstaan voor, tijdens of na deelname aan een door haar georganiseerd evenement   en/of toerrit.Bij deelname aan de door de M.C. de Klassieker georganiseerde toerritten is minimaal een WA-verzekering voor de deelnemende motor/scooter verplicht.


LID WORDEN 

Iedere eigenaar / houder, van een motorfiets of motorscooter van 25 jaar of ouder kan lid worden van M.C. de Klassieker. 


De contributie bedraagt €25,- per kalenderjaar plus éénmalig €5 inschrijfkosten. Voor een tweede gezinslid (zonder clubblad) bedraagt de contributie €12,50.
(bij te laat betalen na 1 april volgt een verhoging met € 5. Na 30 september lid, dan betaalt U voor het volgende jaar en is het lopende jaar verder gratis). 

Na uw inschrijving ontvangt u een tourpaspoort (lidmaatschapskaart) hierop kunt u de afgelegde kilometers laten vastleggen tijdens een rit.Aan het einde van het seizoen,wordt de winnaar met de meest gereden kilometers op de jaarlijkse feestavond bekend gemaakt.

Aanmelden kan via dit formulier:

► download   inschrijfformulier.  Afdrukken, invullen en opsturen.


CLUBBLAD EN TOERRITTEN 

Het clubblad is voor leden gratis. 

Deelname aan de ritten:            - voor leden en hun duo's: gratis. 
                                                  - niet-leden: € 5,- 
                                                  - duo-passagier: € 2, 50

Dit geldt niet voor gezamenlijke ritten met zusterverenigingen. 

Vanaf 1-1-2008 geldt voor de leeftijd van de aan toerritten deelnemende motoren:

Voor nieuwe leden  - motoren ouder dan 25 jaar. 

Voor bestaande leden - geen leeftijdsbeperking. 


WAAR VINDT U ONS ?  “Rad Van Avontuur” 
Lochemseweg 134/A 7217 RL  Harfsen 

Elke eerste maandagavond van de maand. M. u. v. Christelijke- en Nationale feestdagen.
BESTUUR 

Voorzitter  
Gijs van Dommelen
Stokerserf 8   
6961 NB Eerbeek
(0313) 65 12 79‬
gijsbertvandommelen@hetnet.nl

Secretaris
Wim Nijhof
Hoofdweg 176
7371 GJ Loenen Gld
055-5051769
secretaris@mcdeklassieker.nl

Penningmeester
Joop Dammers
Deelenseweg 31
7352 TA Hoenderloo
055-3782146  06-25570033
joop.dammers@kpnplanet.nl

Toercommissie
Marcel Klomp
Anna Bijnsring 37
7321 HD Apeldoorn
055-3663441
fam.houtenschoen@gmail.com

Clubavonden
Johan Wichers
Zonnedouw 15
7217 TP Harfsen
0573-431485   06-53149467
j.wichers1@chello.nl

COMMISSIES

Clubartikelen            Johan Wichers

Clubblad                   Wim Nijhof

Motorshow               Johan Wichers

Website                     Wim Nijhof en Joop Dammers


HISTORIE

Motorclub “de Klassieker” is opgericht op zondag 29 augustus 1982. Door o. a.: F. Wever (Harfsen), H. Schutte (Bathmen), H. Nijenhuis (Eefde), Jan en Wim Heijink (Almen), J. Dijkerman (Laren), M. Spekkink (Hengelo Gld), Rein en mej. N. Klarenbeek (Geesteren Gld), Theo Olden en Hein van der Vegt (Okkenbroek). 

Er werd een voorlopig bestuur gekozen: F. Wever: voorzitter, H. Schutte: penningmeester, mej. N. Klarenbeek: secretaresse. De contributie werd voor het eerste jaar ƒ 10,-. De volgende vergadering was op zondag 26 september 1982 om 14:00 uur bij zaal “de Wever” in Harfsen. Daar komt F. Wever met het goede nieuws dat er nieuwe leden bij waren gekomen n.a.v. een motorrit in Hattem. Dit waren o.a: Bas Aartsen, Riet en Gerrit Docter, Klaas Wiersma, Gert de Bruin, Gerrit Oosterkamp en Jan Hartman. Het ledental is hierdoor dan 18. Eind 1982 werd het bestuur uitgebreid met Riet Docter en haar man Gerrit Docter. In december 1982 komt teven het eerste clubblad uit. 

Het jaar erop, met Pasen, werd de eerste motorshow gehouden op 2, 3 en 4 april 1983, met een bezoekersaantal van 450 personen en ƒ 2,50 entree. Ook levert deze show tientallen nieuwe leden op. De contributie werd voor 1983 ƒ 25,- en inschrijfgeld voor nieuwe leden ƒ 10,-. Dit jaar zal de club doorgroeien tot 50 leden, maar er komen ook twee leden te overlijden; Roelof Weekenstro en Gerrit Kramer. Op 6 februari 1984 werd de eerste ledenvergadering gehouden, met 29 leden en ƒ1800,- in kas. Mevrouw Riet Docter, N. Klarenbeek en H. Schutte treden af als bestuursleden. Gert de Bruin, Jan Hartman en Werner Jansen treden aan in het bestuur samen met het zittende bestuur Frans Wever en Gerrit Docter.